Tester - SCRUB Exfoliating Scrub "Oil-To-Milk", 60ml